Armoede en Schuldhulpverlening

De Adviesraad MO is gestart met een nieuwe werkgroep die zich bezig zal houden met het thema Armoede en Schuldhulpverlening. Armoede is nog steeds een actueel thema in Heerlen. In het coalitieakkoord van de gemeente Heerlen wordt het bestrijden van armoede genoemd als een van de speerpunten voor de komende jaren. Voor de Adviesraad MO…

Adviesraad zoekt versterking

Belangstelling voor maatschappelijk vrijwilligerswerk met vele impact? Dan is de Adviesraad MO Heerlen iets voor u. De Adviesraad MO Heerlen (voluit: Adviesraad Maatschappelijke Ondersteuning) bestaat uit inwoners van Heerlen. De Adviesraad is onafhankelijk en adviseert de Gemeente, gevraagd en ongevraagd, over het sociaal beleid. Belangrijke onderdelen van dat beleid zijn de Jeugdwet, de Participatiewet (werk…

Adviesraad MO wil met de burgers in gesprek.

De Adviesraad M.O. Heerlen organiseert regelmatig thema bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten zijn vooral bedoeld om meer aandacht te geven aan zaken in het Sociale Domein waarin Heerlen en Parkstad zich, vaak in negatieve zin, onderscheiden van de rest van Nederland. De adviesraad heeft voor de komende periode gekozen om de thema’s armoede, ouderen en de toegankelijkheid…

Conferentie over Armoede in Heerlen

Op 9 maart organiseerde de Adviesraad M.O. een conferentie over armoede. Het thema was: Samen het verschil maken door, in Heerlen, anders te gaan denken en anders te gaan doen. Aanwezig waren zo’n 60 personen. Inwoners van Heerlen, vertegenwoordigers van organisaties die zich in Heerlen met de aanpak van armoede bezig houden, de gemeente Heerlen…