Adviesraad MO wil met de burgers in gesprek.

De Adviesraad M.O. Heerlen organiseert regelmatig thema bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten zijn vooral bedoeld om meer aandacht te geven aan zaken in het Sociale Domein waarin Heerlen en Parkstad zich, vaak in negatieve zin, onderscheiden van de rest van Nederland. De adviesraad heeft voor de komende periode gekozen om de thema’s armoede, ouderen en de toegankelijkheid…

Conferentie over Armoede in Heerlen

Op 9 maart organiseerde de Adviesraad M.O. een conferentie over armoede. Het thema was: Samen het verschil maken door, in Heerlen, anders te gaan denken en anders te gaan doen. Aanwezig waren zo’n 60 personen. Inwoners van Heerlen, vertegenwoordigers van organisaties die zich in Heerlen met de aanpak van armoede bezig houden, de gemeente Heerlen…