Armoede en Schuldhulpverlening

De Adviesraad MO is gestart met een nieuwe werkgroep die zich bezig zal houden met het thema Armoede en Schuldhulpverlening. Armoede is nog steeds een actueel thema in Heerlen. In het coalitieakkoord van de gemeente Heerlen wordt het bestrijden van armoede genoemd als een van de speerpunten voor de komende jaren. Voor de Adviesraad MO…