Wij zijn er voor de burger.
Maar ook voor maatschappelijke organisaties en verenigingen.
De Adviesraad Maatschappelijke Ondersteuning signaleert en registreert problemen en knelpunten in de uitvoering van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), de Jeugdwet en de Participatiewet. Zij geeft onafhankelijk advies aan de gemeente en stimuleert maatschappelijke betrokkenheid vanuit de burgers van Heerlen.
Meer over onsHet Meldpunt
cluster 1
Wmo
wmo.2

In de Wet maatschappelijke ondersteuning is de verantwoordelijkheid geregeld die gemeenten hebben voor hun burgers op het gebied van zorg en welzijn.

MEER INFO
cluster 2
Jeugd hulpverlening
kids senzai 4

Waar vroeger het rijk verantwoordelijk was voor bepaalde jeugdhulptaken is de gemeente Heerlen nu verantwoordelijk voor alle taken rondom jeugdhulp

MEER INFO
cluster 3
Participatie
action-adult-affection-eldery-339620

Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. De wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden.

MEER INFO
cluster 4
Betrokken in Heerlen
markt winkelen

Het doel van het cluster Betrokken in Heerlen is het bevorderden van betrokkenheid van burgers van de gemeente Heerlen bij hun stad in het algemeen maar bij het sociale domein in het bijzonder.

MEER INFO
Thema's

Veranderingen Participatie Wet

Veranderingen Participatie Wet   De resultaten van een analyse van de Participatiewet en een overzicht van beleidsopties en verbeteringsrichtingen zijn samengevat in het rapport “De Participatiewet in balans”. De kernwoorden van dit rapport zijn eenvoud, uitvoerbaarheid en de menselijke maat. Het programma Participatiewet in Balans streeft naar een toereikend en zeker bestaansminimum voor iedereen. Bovendien…

LEES MEER

Het Platform Armoede en Schuldhulpverlening “herleeft”

Een aantal jaren geleden kende Heerlen een Platform Armoede. De redenen waarom het platform op enig moment is opgehouden te bestaan zijn niet helemaal duidelijk. Echter, na gesprekken met diverse maatschappelijke partijen en gelet op de toenemende armoede in Heerlen, heeft de Adviesraad MO het initiatief genomen om (wederom) een Platform Armoede en Schuldhulpverlening in…

LEES MEER

Armoede en Schuldhulpverlening

De Adviesraad MO is gestart met een nieuwe werkgroep die zich bezig zal houden met het thema Armoede en Schuldhulpverlening. Armoede is nog steeds een actueel thema in Heerlen. In het coalitieakkoord van de gemeente Heerlen wordt het bestrijden van armoede genoemd als een van de speerpunten voor de komende jaren. Voor de Adviesraad MO…

LEES MEER
Adviesraad Actueel

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit het Sociaal Domein

Blijf op de hoogte!

Schrijf in op onze nieuwsbrief en ontvang belangrijk nieuws rechtstreeks per mail

Neem contact op!

Heeft u hulp nodig bij een sociaal-maatschappelijke kwestie tussen u en de gemeente Heerlen? Het Meldpunt Sociaal Signaal biedt burgers uit Heerlen de mogelijkheid om, als zij niet goed worden geholpen, dit te signaleren bij de adviesraad. De adviesraad bekijkt signalen niet vanuit het persoonlijk vlak en kan onafhankelijk advies geven. De werkgroep bespreekt het gemelde probleem wanneer er meerdere signalen zijn binnengekomen en gaat dit knelpunt vervolgens bij de gemeente en/of een uitvoeringsorganisatie aan de orde stellen.

U kunt ook alleen uw naam en telefoonnummer achterlaten, dan nemen wij telefonisch contact met u op.

Bel mij terugMeldpunt