Adviesraad zoekt versterking

Belangstelling voor maatschappelijk vrijwilligerswerk met vele impact? Dan is de Adviesraad MO Heerlen iets voor u. De Adviesraad MO Heerlen (voluit: Adviesraad Maatschappelijke Ondersteuning) bestaat uit inwoners van Heerlen. De Adviesraad is onafhankelijk en adviseert de Gemeente, gevraagd en ongevraagd, over het sociaal beleid. Belangrijke onderdelen van dat beleid zijn de Jeugdwet, de Participatiewet (werk…