Rookmelders vanaf 1 juli 2022 altijd verplicht!

Lang niet alle huishoudens hebben een rookmelders in de woonruimten. In ongeveer 24 % van de huishoudens ontbreekt een rookmelder. Vanaf 1 juli 2022 moet in iedere woning een rookmelder zijn geïnstalleerd. Deze verplichting bestaat sinds 2003 voor nieuwbouwhuizen, maar geldt vanaf 1 juli 2022 dus voor alle woningen. In de nieuwe wetgeving staat dat…

Mondzorgcoaches aan de slag voor gezonde peutermonden

Het consultatiebureau bij de GGD in Heerlen is uitgebreid met een mondzorgcoach. Deze mondzorgcoach geeft ouders en verzorgers van jonge kinderen (0-4 jaar) tips over hoe ze het gebit van hun kind(eren) goed kunnen onderhouden. Ook adviseert de coach over gezond eetgedrag. Dit initiatief is gestart dankzij samenwerking van Tandartsen Heerlen, KNMT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij…

Laatste ontwikkeling en activiteiten van de Gemeente Heerlen in het Sociaal Domein

Door middel van een periodieke update informeert de gemeente over de ontwikkelingen met betrekking tot het Sociaal Domein. Nu is de update van juni 2021 beschikbaar. Hierin gaat het over: Voortgang ondersteuning slachtoffers kinderopvangtoeslagaffaire Opvanglocatie het Gasthuis in gebruik Peuter4daagse Toegankelijker Luciushof Gemeenschapshuis Welten Jongerenregisseur -18/18+ Wmo Opnametijd bij klinische opname Mondriaan fors gereduceerd Musical…

Wil jij ons komen versterken en de maatschappelijke betrokkenheid in Heerlen verbeteren?

Wordt Lid van de Adviesraad MO (Maatschappelijke Ondersteuning) Heerlen. De Adviesraad MO Heerlen adviseert de gemeente over het gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan in het sociale domein met de onderdelen WMO, Jeugd en Participatie (werk en inkomen) en stimuleert de maatschappelijke betrokkenheid van burgers van Heerlen. De raad is continue op zoek naar gemotiveerde…

Heeft u moeite met uw belastingaangifte?

Enkele aandachtspunten voor de belastingaangifte 2020. Het is van belang om altijd aangifte inkomstenbelasting te doen, ook als u van de belastingdienst bericht heeft ontvangen dat u geen belastingaangifte hoeft te doen. Deze brieven worden automatisch verstuurd en het belastingsysteem werkt niet altijd correct. Het kan zijn dat u te veel belasting heeft betaald of…

Gemeente Heerlen biedt hulp aan gedupeerden van de Kinderopvangtoeslagaffaire

De gemeente Heerlen wil mensen die in de problemen zijn gekomen wegens de affaire rond de kinderopvangtoeslagen hulp bieden en doet daarom de volgende oproep: Bent u gedupeerde omdat bijvoorbeeld uw kinderopvangtoeslag ten onrechte is stopgezet? Is uw kinderopvangtoeslag teruggevorderd? Heeft u schulden moeten maken? Bent u voor fraudeur uitgemaakt en behandeld? Dan bent u…