Laatste ontwikkeling en activiteiten van de Gemeente Heerlen in het Sociaal Domein

Door middel van een periodieke update informeert de gemeente over de ontwikkelingen met betrekking tot het Sociaal Domein. Nu is de update van mei 2021 beschikbaar. Hierin gaat het over: Voortgang ondersteuning slachtoffers kinderopvangtoeslagaffaire Projecten binnen programma Kansrijk van Start Heerlen 2021-2023 WIJ… doorbreken de cirkel van geweld Jeugdlintjes Opening Gasthuis Iedereen kan Sporten Parkstad…

Wil jij ons komen versterken en de maatschappelijke betrokkenheid in Heerlen verbeteren?

Wordt Lid van de Adviesraad MO (Maatschappelijke Ondersteuning) Heerlen. De Adviesraad MO Heerlen adviseert de gemeente over het gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan in het sociale domein met de onderdelen WMO, Jeugd en Participatie (werk en inkomen) en stimuleert de maatschappelijke betrokkenheid van burgers van Heerlen. De raad is continue op zoek naar gemotiveerde…

Heeft u moeite met uw belastingaangifte?

Enkele aandachtspunten voor de belastingaangifte 2020. Het is van belang om altijd aangifte inkomstenbelasting te doen, ook als u van de belastingdienst bericht heeft ontvangen dat u geen belastingaangifte hoeft te doen. Deze brieven worden automatisch verstuurd en het belastingsysteem werkt niet altijd correct. Het kan zijn dat u te veel belasting heeft betaald of…

Gemeente Heerlen biedt hulp aan gedupeerden van de Kinderopvangtoeslagaffaire

De gemeente Heerlen wil mensen die in de problemen zijn gekomen wegens de affaire rond de kinderopvangtoeslagen hulp bieden en doet daarom de volgende oproep: Bent u gedupeerde omdat bijvoorbeeld uw kinderopvangtoeslag ten onrechte is stopgezet? Is uw kinderopvangtoeslag teruggevorderd? Heeft u schulden moeten maken? Bent u voor fraudeur uitgemaakt en behandeld? Dan bent u…