Opening Meldpunt Eenzaamheid

Onder de noemer #SamentegenEenzaamheid zet de gemeente Heerlen zich actief in voor de strijd tegen eenzaamheid. De eerste week van oktober is de landelijke Week tegen Eenzaamheid. Ook Heerlen zal in deze week extra aandacht aan eenzaamheid besteden. In het kader hiervan heeft wethouder Adriane Keulen het telefonisch Meldpunt Eenzaamheid geopend. Een meldpunt waar bewoners…