We vragen naar uw ervaring.

Wist u dat bijna 1 miljoen Nederlanders moeten rondkomen van een inkomen rond het sociaal minimum? Veel burgers, ook in Heerlen, kunnen het financieel niet of nauwelijks meer bolwerken. Helaas krijgen deze mensen vaak te maken met de meest complexe regelingen. Heeft u een uitkering op grond van de Participatiewet (bijstand, “WSW” of Wajong) of…